Oficiální stránky obce


Vyvěšení: 15.10.2020Sejmutí:
Rozpočtové opatření 8/2020
Číslo jednací: 68/2020

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Semčice

Vyvěšení: 15.10.2020Sejmutí: 2020-10-31
Posuzování vlivů za životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.-zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Mladá Boleslav"
Číslo jednací: 146127/2020/KUSK

Zhotovitel dokumentu: Krajský úřad Středočeského kraje odbor Životního prostředí a zemědělství

Vyvěšení: 12.10.2020Sejmutí: 2020-10-28
Oznámení Obecního úřadu dle usnesení vlády č. 994 ze dne 8.9.2020 k omezení rozsahu úředních hodin
Číslo jednací: 187/2020

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Semčice

Vyvěšení: 12.10.2020Sejmutí: 2020-10-28
Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 8/2020
Číslo jednací: KHSSC 51250/2020

Zhotovitel dokumentu: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Vyvěšení: 05.10.2020Sejmutí: 2020-10-21
Opis výsledku hlasování v okrsku
Číslo jednací: 64/2020

Zhotovitel dokumentu: ČSÚ

Vyvěšení: 21.09.2020Sejmutí: 2020-11-16
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Číslo jednací: 62/2020

Zhotovitel dokumentu: ČEZ

Vyvěšení: 07.09.2020Sejmutí: 2020-11-16
Rozhodnutí
Číslo jednací: 114325/2020/ODSD/VeTy

Zhotovitel dokumentu: Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyvěšení: 07.09.2020Sejmutí: 2020-12-19
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Číslo jednací: 114232/2020/ODSD/VeTy

Zhotovitel dokumentu: Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyvěšení: 25.08.2020Sejmutí: 2023-12-31
Výzva
Číslo jednací: 54/2020

Zhotovitel dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovývh

Vyvěšení: 27.07.2020Sejmutí: 2022-12-31
Veřejná vyhláška _ Opatření obecné povahy
Číslo jednací: 33784/2020-MZE-16212

Zhotovitel dokumentu: Ministerstvo zemědělství

Vyvěšení: 23.06.2020Sejmutí: 2021-06-30
Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2019

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Semčice

Vyvěšení: 23.06.2020Sejmutí: 2021-06-30
Závěrečný účet obce za r. 2019

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Semčice

Vyvěšení: 01.06.2020Sejmutí: 2020-12-31
Oznámení
Číslo jednací: 37/2020

Zhotovitel dokumentu: Obecní úřad Semčice

Vyvěšení: 03.04.2020Sejmutí: 2022-12-31
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Číslo jednací: 17110/2020-MZE-16212

Zhotovitel dokumentu: Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Vyvěšení: 28.02.2020Sejmutí: 2020-10-21
Nařízení č.1/2020 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Zhotovitel dokumentu: Statutární město Mladá Boleslav