Úvodní stránka    |   Kontakt    |   Dnes má svátek
FOTO
POČASÍ
MAPA
SEMČICKÝ ZPRAVODAJ
ODKAZY
  Úvodní stránka
Úvodní stránka


        Verze pro tisk
Počet záznamů na stránku   Počet záznamů: 901


Datum konání:   7.4.-9.4.2012

ČARODĚJNÉ VELIKONOCE na Starých Hradech 7. 4. – 9. 4. 2012 od 10.00 do 17.00 hodin.Datum konání:   3.3.2012

Sbor dobrovolných hasičů Semčice pořádá v sobotu 3. března 2012 MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Odchod je v 10.00 hodin od místní hasičárny.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.Datum konání:   29.2.2012

Ve středu 29. února 2012 v 19.00 hodin se koná zasedání Zastupitelstva obce Semčice v zasedací místnosti Obecního úřadu v Semčicích.Datum konání:   26.2.2012

Bohumil Hrabal a historie železnice v Dobrovici.Datum konání:   25.2.2012

Vážení sportovní přátelé - Sokolové,
výbor TJ Sokol Semčice si Vás dovoluje pozvat dne 25. 2. 2012 od 17:00 hodin na Výroční členskou schůzi Tělovýchovné jednoty Sokol Semčice.
Schůze proběhne v klubovně TJ Sokol Semčice ve sportovním areálu Semčice.
Občerstvení zajištěno.
Více na: http://tjsokolsemcice.webnode.cz/Datum konání:   15.2.2012

Vzhledem k příznivým rozptylovým podmínkám a snižujícím se koncentracím znečišťující látky PM10 rušíme signál upozornění pro správní obvod obce s rozšířenou působností – Kladno a Mladá Boleslava signál regulace pro správní obvod obce s rozšířenou působností – Mladá Boleslav – viz příloha.Datum konání:   14.2.2012

Na základě předpovědi špatných rozptylových podmínek a překročení klouzavého 24hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 je předpovězen vznik smogové situace.Datum konání:   9.2.2012

Žádost o vyjádření obcí k žádosti organizace Wildhorse Energy CZ s.r.o.
Petice proti plánovanému průzkumu - černé uhlí, ložisko Mělnická pánev http://www.petice24.com/netezbeuhliDatum konání:   8.2.2012

Knihovna města Mladá Boleslav - ČTVRTKY PRO NEJMENŠÍDatum konání:   8.2.2012

UPOZORNĚNÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU
Žádáme občany, kteří v rámci plošné plynofikace obce Semčice či jednotlivě v minulých letech realizovali plynofikaci svých domů a dosud nemají zkolaudováno, aby o kolaudaci požádali na stavebním úřadu v Dobrovici. Tiskopisy jsou k dispozici v kanceláři stavebního úřadu, na Obecním úřadu v Semčicích nebo na webových stránkách města Dobrovice www.dobrovice.cz pod záložkou formuláře. K žádosti je třeba doložit revizi plynového zařízení včetně tlakové zkoušky plynovodu, a v případě odkouření kotle do komína i revizi komína.
Dále žádáme občany, kteří při realizaci veřejného vodovodu a splaškové kanalizace v obci Semčice vybudovali ke svým nemovitostem vodovodní či kanalizační přípojku a dosud také nemají zkolaudováno, aby o kolaudaci požádali výše uvedeným způsobem. K této žádosti je třeba doložit kopii Smlouvy o dodávce vody a odvodu splaškových vod s VaK Mladá Boleslav a.s., případně tlakovou či těsnostní zkoušku přípojky.
Za odbor výstavby MÚ Dobrovice Marcela Tichá.


 
© Copyright K.K. 2009   |  webmaster@obecsemcice.cz
Semčice 10, PSČ - 294 46, Semčice, Telefon: +420 326 388 130, e-mail: epodatelna@obecsemcice.cz