Aktuality


Záznamy 721 - 730 z 768


Datum konání:   5.6.2010

Kulturní a sociální výbor obce Semčice Vás zve na Dětský den, který se uskuteční v sobotu dne 5. června od 14,00 hodin v areálu koupaliště.
14,00 hod. - zahájení
14,15 -16,30 hod. - soutěže pro děti, míchání nealkoholických nápojů, opékání vuřtů, jízda na koních, diskotéka pro děti
Dětským dnem Vás bude provázet DJ Michal Karabin. Těšíme se na Vás!Datum konání:   5.6.2010

Dne 5. června 2010 pořádá Obec Semčice ve sportovním areálu TJ Sokol Semčice letošní Dětský den.
V průběhu odpoledne bude pro dobrou náladu i tanec hrát dětem D.J. Karabin.
Ve večerních hodinách - od 20:00 hod. - bude pak diskotéka pokračovat pro "starší a pokročilé".
Všichni, ne jen starší a pokročilí, jsou srdečně zváni.
S přáním - Ať nám počasí přeje!!!
Předseda TJ Sokol SemčiceDatum konání:   30.5.2010

Výsledky voleb v naší obci.Datum konání:   23.5.2010

Město Dobrovice si Vás dovoluje pozvat na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ REVITALIZOVANÉHO PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V DOBROVICI v neděli 23. 5. 2010.Datum konání:   1.5.2010

TJ Sokol Semčice zve všechny k účasti na 1. májovém pochodu okolím Semčic, který započne v sobotu ve 13:00 hod na koupališti. Trasa, terén i vzdálenost pochodu budou zvoleny tak, aby se „procházky“ mohly zúčastnit jak rodiny s malými dětmi, tak i rodiny s dětmi v dětských kočárcích.
Občerstvení v průběhu pochodu i po návratu do sportovního areálu Semčice bude zajištěno.
Výbor TJ Sokol SemčiceDatum konání:   1.5.2010
Datum konání:   1.5.2010

Ceník vstupného na koupaliště ve volné přírodě Semčice 2010.Datum konání:   30.4.2010

TJ Sokol Semčice Vás zve na letošní Rej čarodějnic, který započne v pátek 30. dubna od 17:30 hod na koupališti.
Kromě sportovně-zábavních soutěží pro ty nejmenší, proběhne taktéž soutěž masek s čarodějnickou tematikou – nejlepší maska bude odměněna (soutěže se samozřejmě mohou zúčastnit i dospělí: „dospělé čarodějnice a dospělí čarodějové“).
Reprodukovaná hudba, táborák a občerstvení je samozřejmostí.
Výbor TJ Sokol SemčiceDatum konání:   22.4.2010

Ve dnech od 22. dubna do 24. dubna bude probíhat sběr nebezpečného odpadu. Tento můžete v době od 8,00 do 10,00 hod. a od 14,00 do 16,00 hod. odevzdávat za vrata areálu Ing. Heřmanského naproti hřbitovu.
Jedná se o tyto druhy odpadů: ledničky, mrazničky, žářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, autobaterie, barvy a oleje v uzavřených nádobách.
Elektrozařízení nesmí být demontované.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od 23. dubna do 25. dubna.
Umístěny budou v areálu Ing. Heřmanského.
Do kontejneru nepatří dřevo, větve a jiný běžně spalitelný materiál, dále železo a nebezpečný odpad .
Tento sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je určen výhradně pro občany obce Semčice. Žádáme Vás proto, abyste si s sebou vzali průkaz totožnosti, který od Vás může být při odevzdávání odpadu požadován.
Sběr kovového odpadu provede SDH Semčice dne 8. května v dopoledních hodinách.Datum konání:   19.4.2010

V pondělí 19.4.2009 v 19.00 hodin se koná mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Semčice v zasedací místnosti Obecního úřadu v Semčicích.